ste tu: Spolok bol ocenený medailou Ján Koniareka

Spolok bol ocenený medailou Ján Koniareka


V sobotu 16.2.2019 sa v zasadačke farského úradu Farnosti Trnava-mesto uskutočnilo Valné zhromaždenie Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša (RKCHS) v Trnave.

Členovia spolku zhodnotili svoje pôsobenie a umeleckú činnosť v roku 2018, ktorý bol obzvlášť bohatý na umelecké podujatia.

Spolok si v roku 2018 pripomenul 185. výročie založenia Hudobného spolku a 180. výročie založenie Cirkevného hudobné spolku (Kirchenmusikverein), ktorého je náš spolok priamym pokračovateľom. Zároveň si trnavská kultúrna verejnosť pripomenula 60. rokov od úmrtia trnavského rodáka, hudobného skladateľa, národného umelca Mikuláša Schneidera-Trnavského.

Osoba Mikuláša Schneidera - Trnavského má osobitný význam pre náš spolok, nakoľko umelec viedol tento spolok celých 45 rokov (1913 -1958) ako dirigent a regenschori. Jedným z hlavných cieľov spolku je propagácia a interpretácia diel významného trnavského rodáka. 

 

                

 

Okrem bežného účinkovania počas latinských svätých omší každú nedeľu o 9:00 v Bazilike sv. Mikuláša, spolok účinkoval aj na svätých omšiach a cirkevných slávnostiach mimo Baziliky, napr. na vysviacke novokňaza v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave, na slávnostnej svätej omši pri príležitosti povýšenia farského kostola sv. Ondreja v Komárne na baziliku minor, ďalej to boli sväté omše v Bielom Kostole, v Križovanoch a Zemianskych Sadoch ako i spomienková omša na Mikuláša Schneidera-Trnavského v Cíferi.

 

Spolok si pripomenul spomínané výročia hneď troma koncertami.

 

Dňa 24.6.2018 sa spolok predstavil v Bazilike sv. Mikuláša v rámci Slávnostného koncertu 1833 - 1838 - 1958 - 2018, ktorým si už spomínané výročia. Záznam koncertu medzičasom odvysielala aj TV Lux.

 

Po prázdninách, 13.9. 2019, spolok v spolupráci z dramatickým odborom ZUŠ Mikuláša Schneidera-Trnavského predstavil v sále Marianum “Spomienky skladateľa” - hudobno-dramatické pásmo na motívy knihy Slzy a úsmevy od M. Schneidera -Trnavského.

V spolupráci so speváckymi zbormi Technik Akdemik, Cantica Sacra Tyrnaviae a Cantica Nova a v spolupráci s komorným orchestrom Opery SND “Musici Del Teatro” a pod taktovkou zbormajstra, dirigenta, skladateľa a pedagóga Pavla Procházku účinkoval spolok v rámci koncertu “Maestro Schneider-Trnavský 60 po… a stále medzi nami”. V rámci koncertu sa predstavili sólisti Karolína Vargicová Bauer, Lucia Kubeková, Jiří Zouhar, Daniel Čapkovič, huslista Vladimír Harvan, klaviristka Martina Tomašovičoa a organista, dirigent a pedagóg Peter Reiffers. V rámci koncertu s tiež predstavili členovia rodiny Mikuláša Schneidera-Trnavského, pravnuci Štefan a Michal Bugalovci a prapravnuk Števko Bugala.

 

Tento koncert bol bez pochýb kultúrnym vrcholom roka, v ktorom sme si pripomenuli 60 rokov od smrti Maestra Schneidera-Trnavského.

 

Členovia spolku sa počas valného zhromaždenia stali aktérmi milej slávnosti, ked’ predseda OZ Trnavské fórum ’89, prof. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD., odovzdal spolku Medailu Jána Koniareka, ocenenie za kultúrnu činnosť a propagáciu diela Mikuláša Schneidera-Trnavského. V krátkom preslove pripomenul prof. MUDr. Chmelík vzácne a dlhoročné osobné priateľstvo medzi oboma umelcami (J. Koniarekom a M. Schneiderom-Trnavským), ktoré pretrvalo celý život.