Trnavská Novena 2020

Napriek tejto zvláštnej dobe Vás srdečne pozývame k sledovaniu Trnavskej novény 2020.

 Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku bude prebiehať v obmedzenom režime, bez účasti verejnosti.

 

Spojme sa v spoločnej modlitbe pri televíznych obrazovkách a rozhlasových prijímačoch a prosme spoločne

Pannu Máriu Trnavskú o pomoc pri zastavení pandémie, tak ako nám pomohla už mnohokrát v minulosti.

Krásne prázdniny 2020

Vážení priaznivci,

 

ako je zvykom, počas letných prázdnin sú latinské sväté omše

v nedeľu o 9:00 zrušené a z tohto dôvodu aj náš spolok počas prázdnin neúčinkuje.

 

Počas tohtoročných prázdnin bude niekoľko výnimiek a náš spolok

bude účinkovať na niekoľkých svätých omšiach  v Bazilike svätého  Mikuláša