ste tu: Aktuálny program

Aktuálny program


PROGRAM ÚČINKOVANIA SPOLKU
 
 
Bazilika sv. Mikuláša v Trnave,
 
svätá omša v latinskom jazyku, nedeľa 9:00 
 

Program na Palmovú nedeľu - Nedeľu utrpenia Pána, 10.4.2022 

 

Mikuláš Schneider - Trnavský - Hosanna Filio David

Mikuláš Schneider- Trnavský - Pueri Hebraeorum 

Pašie podľa sv. Lukáša 

Franz Schöpf - Missa Sancta III

          - Sanctus

              - Agnus Dei 

Mikuláš Schneider - Trnavský - In Monte olivetti

 

 

Dirigent - Daniel Ruzzier

Organ - Ján Fančovič