ste tu: Aktuálny program

Aktuálny program


 

 

 

PROGRAM ÚČINKOVANIA SPOLKU

Bazilika sv. Mikuláša, nedeľa 9:00    

 

Na veľkonočné sviaky uvedie náš spolok nasledovný program:
 
19. 4. 2019  -  Veľký piatok
 
Mikuláš Schneider - Trnavský   -  Adorámus te Christi 
Pierluigi da Palestrina  -  O bone jesu
 
20. 4. 2019 -  Biela sobota
 
Žalm
Litánie ku všetkým svätým
Anton Bruckner - Locus iste
A som stále s Tebou
Nebojte sa
Mikuláš Schneider - Trnavský - Tantum ergo
 
21. 4. 2019 -  Veľkonočná nedeľa
 
Josef Gruber  -   Missa Dominicalis
Franz Schubert  -  Christ ist erstanden
 
Organ: Ján Fančovič, Martina Tomašovičová 
Dirigent: Daniele Ruzzier, Ladislav Vymazal st.