ste tu: Diskografia

Diskografia


Slovenská omša
Mikuláš Schneider-Trnavský: Slovenská Omša (1997)
koncert 170. vyrocie
Záznam z koncertu ku 170. výročiu založenia spolku (2003)
Záznam z koncertu pri príleži-tosti Medzi-národnej notárskej konferencie
Záznam z koncertu pri príležitosti Medzinárodnej notárskej konferencie 2. 5. 2003
DVD
DVD Rímskokatolícky hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave (1883 - 2008) História a súčasnosť