ste tu: Impressum

Impressum


Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave

so sídlom v Trnave, Mikuláša Schneidra-Trnavského 3

Spolok je pokračovateľom spolku pôvodne založeného dňa 4. augusta 1838 pod názvom

Kirchenmusikverein der königliche Freistadt Tyrnau,

ktorého činnosť od založenia nebola prerušená. Z právnej stránky spolok obnovil svoju činnosť v súlade so zákonom číslo 83/1990 Zbierky o združovaní občanov v súvislosti so 155. výročím pôvodne založeného cirkevného hudobného spolku. Spolok bol registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 22. 9. 1993, číslo spisu VVS/1-900/90-8689.

IČO: 36092665