ste tu: Profil

Profil


Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave je pokračovateľom bohatej tradície cirkevnej hudobnej produkcie, ktorej počiatky siahajú až do prvej polovice 19. storočia. Sme spevácky zbor a orchester zložený prevažne z amatérskych nadšencov cirkevnej hudby. Členmi nášho spolku sú amatérski speváci a hudobníci najrozličnejších profesií, ktoré mnohokrát nemajú s hudbou nič spoločné, študenti, technici, učitelia, právnici, ale aj učitelia hudby a profesionálni speváci a hudobníci vo veku od 10 do 80 rokov. S ohľadom na zloženie tohto hudobného telesa sa snažíme spevom a hudbou obohacovať bohoslužby, najmä v bazilke sv. Mikuláša pri latinskej sv. omši ako aj na iných miestach a snažíme povznášať duchovnú úroveň veriacich produkciou cirkevných skladieb doma i v zahraničí so snahou o dosiahnutie najvyššej možnej umeleckej úrovne produkcií. V súčasnosti má spolok približne 50 činných členov, ktorý sa tak, ako im to ich povinnosti umožňujú, stretávajú na spoločných nácvikoch aby sa pripravili na najbližšiu hudobnú produkciu. Spolok účinkuje každú nedeľu, s výnimkou letných prázdnin, na latinskej svätej omši v bazilike sv. Mikuláša v Trnave o 9:00 hodine. Okrem toho účinkuje na chrámových i svetských koncertoch z rôznych príležitostí. Spolok takto účinkoval na mnohých miestach na Slovensku ale aj v Rakúsku, Poľsku a v Taliansku. V repertoári nájdete diela počínajúc gregoriánskym chorálom, cez polyfónie až po modernú cirkevnú hudbu prvej polovice 20. storočia. Jedným z hlavných cieľov spolku je propagovať sakrálnu tvorbu trnavského rodáka, dlhoročného dirigenta a predstaviteľa tohto spolku ale aj významného predstaviteľa trnavskej a slovenskej kultúry, národného umelca Mikuláša Schneidera - Trnavského. Podľa našich informácií sa na Slovensku jedná o ojedinelú tradíciu, ktorú sa podarilo zachovať len vďaka úsiliu a zanieteniu desiatok členov, ktorí sa za 180 rokov v jeho radoch vystriedali a aj vďaka pochopeniu ich rodín, pretože všetci členovia sa tejto záslužnej činnosti venujú výlučne vo svojom voľnom čase. Len vďaka nim účinkoval spolok aj v časoch, keď bola akákoľvek cirkevná činnosť totalitným systémom obmedzovaná. V roku 1998 ocenilo mestské zastupiteľstvo činnosť spolku Uznaním za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnavy.

Rada konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru udelila v roku 2008 Spolku Cenu Fra Angelica - čestné uznanie za zásluhy o kresťanské hodnoty v kultúre na Slovensku.

Pri príležitosti 175. výročia svojho založenie bol Spolok za svoju prácu ocenený Cenou Trnavského samosprávneho kraja za zásluhy pre rozvoj kultúry v Trnavskom samosprávnom kraji a Cenou Michala Kopčana za mimoriadny prínos udelenou Divadelno-speváckym súborom Jána Palárika v Majcichove, miestnou skupinou v Opoji.

Dlhoročnému dirigentovi, regenschorimu a tajomníkoví spolku, p. Ladislavovi Vymazalovi udelilo mesto Trnava pri príležitosti  175. výročia založenia Spolku Cenu mesta Trnava za celoživotnú činnosť v cirkevnom hudobnom spolku.

 

Pri príležitosti 180. výročia založenia Rímsko-katolíckeho cirkevného spolku sv. Mikuláša v Trnave udelil arcibiskup Mons. Ján Orosch spolku ocenenie "Ruža sv.Alžbety".

 

Na týchto stránkach Vás chceme informovať o histórii a činnosti spolku, ako aj o jeho členoch a o programe našich hudobných produkcií či už na latinskej svätej omši v našej bazilike sv. Mikuláša v Trnave alebo o našich koncertoch doma i v zahraničí a o našich každodenných radostiach a strastiach. Veríme že sa Vám naše stránky budú páčiť a že si ich zaradíte medzi svoje obľúbené. Dúfame, že týmto obohatíme Váš duchovný život a krásou hudby prehĺbime Vašu vieru.

Cirkevný hudobný spolok môže účinkovať na sv. omši alebo inom cirkevnom podujatí či koncerte aj vo vašej obci (meste). O možnostiach a podmienkach účinkovania sa informujte u tajomníka spolku, kontakt nájdete v rubrike Kontakt.