Slávnostné valné zhromaždenie ku 180. výročiu založenia Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave

Zavŕšením Jubilejného roka 2013 bolo Slávnostné zasadnutie Valného zhromaždenia Spolku pri príležitosti 180. výročia jeho založenia dňa 9.11.2013 za prítomnosti najvyšších predstaviteľov mesta a cirkvi, primátora mesta Trnava a súčasne predsedu spolku Ing. Vladimíra Butka a J. E. trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. 

 

Kultúrna jar 2013 v Zlíne-Malenoviciach

Malenovice sú malebné mestečko, ležiace na úpätí západného okraja Vizovických vrchov a rovín okolo rieky  Dřevnice. Sú  miestnou časťou moravského mesta Zlín.