Veľkonočný koncert v Považanoch

V nedeľu, 29.4.2015 sa náš spolok predstavil v rámci Veľkonočného koncertu v obci  Považany. 

Udialo sa tak v rámci cyklu Nedeľných koncertov, ktoré poriada obec v spolupráci z miestnou farnosťou.

 

Ocenenie Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave

V závere svätej omše v nedeľu 17. 11. 2013, v rámci Trnavskej Noveny, v deň pamiatky Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky,  opäť po roku udelil trnavský arcibiskup Ján Orosch cenu "Ruža sv. Alžbety" premiantom, ktorí dokázali vo svojom živote naplniť vieru skutkami lásky ako svätica, ktorej meno táto cena nosí.

Slávnostné valné zhromaždenie ku 180. výročiu založenia Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave

Zavŕšením Jubilejného roka 2013 bolo Slávnostné zasadnutie Valného zhromaždenia Spolku pri príležitosti 180. výročia jeho založenia dňa 9.11.2013 za prítomnosti najvyšších predstaviteľov mesta a cirkvi, primátora mesta Trnava a súčasne predsedu spolku Ing. Vladimíra Butka a J. E. trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha.