Novoročný koncert v Ružindole

V sobotu 5. 1. 2012 o 16:00 sa náš Spolok predstavil v rámci Novoročného koncertu v kostole sv. Bartolomeja v Ružindole s nasledujúcim programom:

 

Josef Gruber - Tui sunt coeli 

Karl Kempter - Missa Pastoralis in "G"

(Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)

 Ignaz Reimann - Quem vidistis pastores

Vinzent Novello - Adeste Fideles 

Hľadáme nových členov - spevákov a hudobníkov

Členovia Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku

svätého Mikuláša hľadajú nových  spevákov a hudobníkov 

- u spevákov požadujeme okrem hlasového fondu,

  aj schopnosť dobrej orientácie v notovej osnove  

- u hudobníkov požadujeme rutinné ovládanie

   hudobného nástroja.

Prázdniny 2012

Vážení priaznivci, poslucháči a priatelia

Rímsko - katolícky cirkevný hudobný spolok počas letných prázdnin nebude účinkovať. 
 Po prázdninách sa stretneme opäť v nedeľu, 02.09.2012 na latinskej svätej omši o 9:00 

v Bazilike sv. Mikuláša.

Prajeme vám všetkým oddychu plné, požehnané prázdniny a dovolenky