Prázdniny 2010

Vážení priaznivci, poslucháči a priatelia 

 

Rímsko - katolícky cirkevný hudobný spolok počas letných prázdnin neúčinkuje. 
o prázdninách sa stretneme opäť v nedeľu, 29.8.2010 na latinskej svätej omši o 9:00 

v Bazilike sv. Mikuláša. 

 

Slávnostný koncert

 

Slávnostný koncert Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave

 

a speváckych zborov GOSPEL a BOHUNČATÁ  sa uskutočnil dňa 8. mája 2010 v Bazilike 

  

Vianoce 2009

 

Vážení priaznivci duchovnej hudby,

Srdečne Vás pozývame na spoločné adventné koncerty speváckych zborov Bohunčatá, Gospel a Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave.

Prvý z nich sa uskutoční už v sobotu, 12.12.2009 o 17:00 v Kostole sv. Michala Archanjela v Jaslovských Bohuniciach