Novéna na počesť Trnavskej Panny Márie

V dňoch 13. až 21.novembra 2009 sa konala v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave tradičná Novéna na počesť Trnavskej Panny Márie

Celá Novéna sa niesla v znamení Roka kňazov, ktorý vyhlásil svätý otec Benedikt XVI. Veriaci si vypočuli homílie viacero vynikajúcich kazateľov, pričom vo viacerých sa ako príklad kňaza objavil svätý Ján Maria Vianey.

 

Vysviacka nového arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka

V sobotu 6.6.2009 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutočnila slávnostná vysviacka nového arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy Mons. Róberta Bezáka. 

Po slávnostnej vysviacke sa uskutočnilo spoločenské stretnutie v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave kde nový arcibiskup prijal hostí a gratulantov z celého Slovenska ale aj zo zahraničia.

V záverečnom koncerte 24. CHJ standing ovations...

 V nedel'u 26. apríla sa v kostole sv. Michala v Cíferi prehupla Cíferská hudobná jar do jej druhej polovice. Koncert bol venovaný  170. výročiu smrti cíferského farára Jozefa Kubányiho, člena Slovenského učeného tovaríšstva a náboženského spisovateľa, ktorý v  Ciferi pôsobil v rokoch 1799-1839 a aj je tu pochovaný.