V záverečnom koncerte 24. CHJ standing ovations...

 V nedel'u 26. apríla sa v kostole sv. Michala v Cíferi prehupla Cíferská hudobná jar do jej druhej polovice. Koncert bol venovaný  170. výročiu smrti cíferského farára Jozefa Kubányiho, člena Slovenského učeného tovaríšstva a náboženského spisovateľa, ktorý v  Ciferi pôsobil v rokoch 1799-1839 a aj je tu pochovaný.

Arcidiecézna ďakovná púť do Ríma

 V dňoch 26.4. – 2.5.2009 sa uskutočnila Arcidiecézna ďakovná púť do Ríma,, ktorá bola poďakovaním Trnavčanov svätému otcovi Benediktovi XVI za povýšenie Dómu svätého Mikuláša v Trnave na baziliku – minor. 

Štvrťstoročie od smrti organistu Júliusa Nagya

Narodil sa 11. júla 1908 v Trnave, kde získal základné vzdelanie a maturitu na gymnáziu. Konzervatórium s hlavným predmetom organ absolvoval v Bratislave. Už ako sedemnásťročný pôsobil v Dóme sv. Mikuláša v Trnave, najskôr ako pomocný organista a od roku 1927 ako stály organista pod vedením regenschoriho Mikuláša Schneidera Trnavského. V tejto službe pokračoval bez prestávky pätdesiatsedem rokov.