Sté výročie narodenia Daniela Bullu

Narodil sa 12. februára 1909 vo Valči okres Martin. Po absolvovaní základného vzdelania a preparandie v Košiciach nastúpil v roku 1927 na prvé učiteľské miesto v Zavare pri Trnave. Jeho ďalšie pedagogické pôsobenie bolo na Ľudovej chlapčenskej škole v Trnave, kde založil a viedol Detský spevácky zbor. Tu ako mladý učiteľ úspešne pôsobil od roku 1932.