Vysviacka nového arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka

V sobotu 6.6.2009 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave uskutočnila slávnostná vysviacka nového arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy Mons. Róberta Bezáka. 

Po slávnostnej vysviacke sa uskutočnilo spoločenské stretnutie v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave kde nový arcibiskup prijal hostí a gratulantov z celého Slovenska ale aj zo zahraničia.

V záverečnom koncerte 24. CHJ standing ovations...

 V nedel'u 26. apríla sa v kostole sv. Michala v Cíferi prehupla Cíferská hudobná jar do jej druhej polovice. Koncert bol venovaný  170. výročiu smrti cíferského farára Jozefa Kubányiho, člena Slovenského učeného tovaríšstva a náboženského spisovateľa, ktorý v  Ciferi pôsobil v rokoch 1799-1839 a aj je tu pochovaný.

Arcidiecézna ďakovná púť do Ríma

 V dňoch 26.4. – 2.5.2009 sa uskutočnila Arcidiecézna ďakovná púť do Ríma,, ktorá bola poďakovaním Trnavčanov svätému otcovi Benediktovi XVI za povýšenie Dómu svätého Mikuláša v Trnave na baziliku – minor.