Srdečne Vás pozývame:

Srdečne vás pozývame na koncert amerického zboru a orchestra Toccata Tahoe a huslistky Elisabeth Pitcairn.
Dirigent: James Rawie.
Koncert sa uskutoční už o týždeň v nedeľu, 28.4.2019 o 19:30 (po svätej omši) v Bazilike svätého Mikuláša v Trnave.

 

Cena mesta Trnava

Vážení priaznivci,

Spolok bol ocenený medailou Ján Koniareka

V sobotu 16.2.2019 sa v zasadačke farského úradu Farnosti Trnava-mesto uskutočnilo Valné zhromaždenie Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša (RKCHS) v Trnave.

Členovia spolku zhodnotili svoje pôsobenie a umeleckú činnosť v roku 2018, ktorý bol obzvlášť bohatý na umelecké podujatia.