ste tu: Jozef Kudri

Jozef Kudri


Jozef KudriJozef Kudri sa narodil 26.októbra 1936 v Trnave. Je priamym žiakom majstra Mikuláša Schneidra - Trnavského a vždy bol nadšeným nositeľom a šíriteľom hudobného odkazu " dómskeho" regenschóriho. Už v mladosti bol činný v hudobných telesách nielen vážnej ale i populárnej hudby. Absolvoval Štátne konzervatórium v Bratislave a bol členom Vojenského umeleckého súboru. Od roku 1959 pôsobil ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Trnave. V spolku účinkoval od roku 1949 ako huslista, neskôr ako violista a hráč na kontrabas. Ako dirigent stál aj pri vzniku Trnavského komorného orchestra.V roku 1997 naštudoval a dirigoval diela Mikuláša Schneidera - Trnavského, ktoré boli v spolupráci Cirkevného hudobného spolku a Trnavského komorného orchestra nahraté na CD-nosič. Bol to veľmi dobrý, priateľský človek a všestranný hudobník. Zomrel po ťažkej chorobe 21. 5. 2007. Za všetko, čo pre hudobný spolok urobil, mu patrí naša vďaka.

naspäť