ste tu: Štvrťstoročie od smrti organistu Júliusa Nagya

Štvrťstoročie od smrti organistu Júliusa Nagya


Narodil sa 11. júla 1908 v Trnave, kde získal základné vzdelanie a maturitu na gymnáziu. Konzervatórium s hlavným predmetom organ absolvoval v Bratislave. Už ako sedemnásťročný pôsobil v Dóme sv. Mikuláša v Trnave, najskôr ako pomocný organista a od roku 1927 ako stály organista pod vedením regenschoriho Mikuláša Schneidera Trnavského. V tejto službe pokračoval bez prestávky pätdesiatsedem rokov.

Ako organista chrámu sa zúčastňoval na všetkých omšiach, pobožnostiach a účinkoval s Cirkevným hudobným spolkom, v ktorom bol súčasne i korepetítorom, archivárom a všestranným pomocníkom všade tam, kde to bolo najviac potrebné. V hre na organ bol umelcom, výborne improvizoval, a vytváral neopakovateľné registrovanie nástroja.

Jeho veľkou záľubou boli dnes už neexistujúce vežové hodiny, a tiež zvony, ku ktorým mal vzť'ah ako hudobník k hudobnému nástroju. Neváhal obetovať svoj voľný čas v prospech dobra, cirkevnej liturgie a chrámovej hudby. Neúnavne pracoval a svoje povinnosti si plnil dôsledne a včas i napriek tomu, že v posledných rokoch života chorľavel a ubúdali mu sily.

Zomrel 6. mája 1984 po krátkej a ťažkej chorobe v mesiaci Panny Márie, ktorej bol veľkým ctiteľom. Pochovaný je v Trnave na novom cintoríne.

Vzdajme v našich spomienkach tichú úctu Júliusovi Nagyovi, nášmu dlhoročnému dómskemu organistovi.

Ladislav VYMAZAL, regenschori