ste tu: Arcidiecézna ďakovná púť do Ríma

Arcidiecézna ďakovná púť do Ríma


 V dňoch 26.4. – 2.5.2009 sa uskutočnila Arcidiecézna ďakovná púť do Ríma,, ktorá bola poďakovaním Trnavčanov svätému otcovi Benediktovi XVI za povýšenie Dómu svätého Mikuláša v Trnave na baziliku – minor. 

Prvá skupina pútnikov, vedená vdp. kaplanom Petrom Škultétym, v ktorej bol aj viceprimátor Ing. Vladimír Butko, odcestovala do Ríma už v nedeľu 26.4.2009 večer autobusom a druhá, v ktorej bol aj JE arcibiskup Ján Sokol a primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák letecky z Bratislavy v pondelok ráno. Obe skupiny sa stretli v pondelok popoludní v prímorskom letovisku Lido di Ostia, kde boli účastníci ubytovaní.

Medzi pútnikmi bolo aj 22 členov Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku svätého Mikuláša spolu s rodinnými príslušníkmi.

Pútnici absolvovali v Ríme bohatý program, ktorého súčasťou bola každý deň aj svätá omša v jednom z chrámov Večného mesta.

Vyvrcholením bola účasť na generálnej audiencii na námestí pred Bazilikou svätého Petra, v stredu 29.4.2009. Svätý otec Benedikt XVI okrem iného pozdravil aj pútnikov zo Slovenska v slovenčine a osobitne aj účastníkov Arcidiecéznej ďakovnej púte z Trnavy. 

Táto púť bola pre každého účastníka obrovským duchovným ale i umeleckým zážitkom a tento priestor je žiaľ príliš malý na to, aby sme ho podrobne popísali.

Členovia spolku sa hudobne podieľali na liturgii a mali tak možnosť účinkovať pri svätých omšiach v Ústave sv. Cyrila a Metoda, v bazilike sv. Klementa, kde sú uložené ostatky svätého Cyrila, v bazilike sv. Petra v okovách alebo v kostole San Paolo alle Tre Fontane, na mieste, kde bol popravený sv. Pavol.

Splnením tajných a nevyslovených snov mnohých členov nášho spolku bolo účinkovanie počas svätej omše v chráme chrámov, v Bazilike sv. Petra.

Päť dní v Ríme ubehlo ako voda a my sme sa plní zážitkov pobrali domov. Na spiatočnej ceste sme absolvovali ešte krátku zastávku vo Florencii.

Je nad slnko jasné, že za päť dní nie je možné absorbovať všetko duchovné a umelecké bohatstvo Večného mesta a obrazy z Ríma budú doznievať v našich mysliach určite ešte dlhé týždne. Dá sa však predpokladať, že tí, ktorým sa tá možnosť ešte niekedy naskytne, sa do Ríma radi vrátia.