ste tu: Kultúrna jar 2013 v Zlíne-Malenoviciach

Kultúrna jar 2013 v Zlíne-Malenoviciach


Malenovice sú malebné mestečko, ležiace na úpätí západného okraja Vizovických vrchov a rovín okolo rieky  Dřevnice. Sú  miestnou časťou moravského mesta Zlín.

 

V Malenoviciach se nachádza aj rovnomenný hrad. Prvé písomné zmienky  siahajú do roku 1321. Mestečko bolo v minulosti, až do priemyselného rozvoja regiónu v 20. storočí významnejším spádovým centrom než susedné mestá Otrokovice alebo Zlín.

 

V dňoch 28. 4. – 2. 6. 2013  sa vo farnosti Zlín - Malenovice konala Kultúrna jar.

 

 Jedná sa o sériu kresťanských kultúrnych akcií, koncertov, divadelných predstavení, besied, výstav a bohoslužieb s prednáškami.

 

 

Náš Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok mal tú česť, predstaviť sa na koncerte v Kostole sv. Mikuláša v Malenoviciach v nedeľu, 26.5.2013.

 

Tento koncert bol pre nás jedným z podujatí nášho jubilejného roka 2013, v  ktorom Spolok oslavuje 180 rokov od svojho založenia.

 

Spolok počas koncertu predviedol novonaštudovanú korunovačnú omšu Júliusa von Beliczaya -  Missa in F, ale aj diela trnavského rodáka, národného umelca a dlhoročného dirigenta spolku Mikuláša Schneider - Trnavského, Georga Friedricha Händla, Giulia Cacciiniho, Ignaza Reimanna, Cesara Francka a Vinzenta Peinla.

 

Koncert v Malenoviciach bol pre všetkých členov spolku nevšedným zážitkom. Osobitné poďakovanie patrí  pátrovi  Mgr. Waldemarovi Griegrovi SVD, ktorý nás pozval a umožnil nám účinkovať na tomto nevšednom podujatí a tiež za jeho otcovské privítanie a starostlivosť počas nášho pobytu v Malenoviciach. 
 

 

Atmosféru koncertu Vám priblíži niekoľko  fotografí v tejto galérii.  

 

 

 

.