ste tu: František Otto Matzenauer

František Otto Matzenauer


František Otto Matzenauer sa narodil 16. októbra 1845 v Beňove (okr. Přerov). Študoval vo Viedni a v Trnave, učil v Brezne a Starej Turej. V roku 1872 sa presťahoval do Trnavy. Od roku 1873 bol profesorom na učiteľskom ústave a profesorom hudby na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave a súčasne riaditeľom chóru a tajomníkom Spolku sv. Vojtecha. V rokoch 1871 - 1893 bol redaktorom niekoľkých časopisov a publikácií. Zomrel 22. decembra 1901 v Trnave. Organizoval vydávanie výchovnej literatúry pre dospelých i mládež a zostavil niekoľko učebníc pre slovenské národné školy. Prekladal z nemčiny (F. Hoffman) a maďarčiny (M. Jókai, S. Petöfi). Svoje prozaické diela uverejňoval v edícii Lacné čítanie. Z hudobnej literatúry poznáme jeho omše, motetá, cyrilometodovské zbory a i. Po príchode do Trnavy bol najprv organistom v dóme sv. Mikuláša, postupne sa však (po náhlom úmrtí A. Kappa) prepracoval na miesto regenschoriho Cirkevného hudobného spolku. O jeho vynikajúcich organizačných a hudobných schopnostiach svedčí napr. uvedenie Dvořákovho oratória Stabat mater v roku 1887 s Cirkevným hudobným spolkom v dóme sv. Mikuláša.

naspäť