ste tu: Július Nagy

Július Nagy


Július Nagy sa narodil 11. júla 1908 v Trnave, konzervatórium absolvoval v Bratislave. V tejto funkcii, väčšinu času pod vedením M. Schneidra-Trnavského pôsobil 57 rokov. Za tento dlhý čas bol súčasne korepetítorom, archivárom a všestranným pomocníkom. Neúnavne pracoval a svoje povinností si plnil dôsledne i napriek tomu, že v posledných rokoch života chorľavel. Zomrel 6. mája 1984 v Trnave.

 

 

 

naspäť