ste tu: Slávnostné valné zhromaždenie ku 180. výročiu založenia Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave

Slávnostné valné zhromaždenie ku 180. výročiu založenia Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave


Zavŕšením Jubilejného roka 2013 bolo Slávnostné zasadnutie Valného zhromaždenia Spolku pri príležitosti 180. výročia jeho založenia dňa 9.11.2013 za prítomnosti najvyšších predstaviteľov mesta a cirkvi, primátora mesta Trnava a súčasne predsedu spolku Ing. Vladimíra Butka a J. E. trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha. 

 

Valné zhromaždenie sa konalo v priestoroch Arcibiskupského úradu v Trnave a v zmysle stanov spolku boli počas tohto zhromaždenia do funkcie uvedení čestný predseda, dekan farnosti Trnava-mesto prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. a protektor spolku, ktorým je J.E. trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. 

 

Na zasadaní sa okrem toho zúčastnili obaja bývalí predsedovia spolku a bývalí primátori mesta Trnava Ing. Imrich Borbély a Ing. Štefan Bošnák, mnohí bývalí aktívni členovia spolku ako napr. Ing. Doc. Fedor Svatý Csc., bývalý organista a príležitostný dirigent alebo aj ďalší čestní hostia ako napríklad JUDr. Štefan Bugala - vnuk Mikuláša Schneidera - Trnavského a mnohí ďalší hostia.

 

Za spriatelený Cíferský spevácky zbor odovzdal gratuláciu k výročiu jeho dlhoročný dirigent MUDr. Viliam Haffner.

 

So záujmom sme si počas zasadnutia vypočuli prednášku bývalej členky spolku a muzikologičky PhDr. Edity Bugalovej, PhD., ktorá bola venovaná hudobnej histórii Trnavy a okolnostiam, ktoré viedli k založeniu spolku a ďaľším zaujímavostiam z obdobia existencie spolku.

Na záver zasadnutia boli vyznamenaní mladší čenovia spolku pamätnou medailou a diplomom za aktívnu účasť na šírení
a propagácii sakrálnej hudby a spevu.

 

 Galéria