ste tu: Ocenenie Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave

Ocenenie Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša v Trnave


V závere svätej omše v nedeľu 17. 11. 2013, v rámci Trnavskej Noveny, v deň pamiatky Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky,  opäť po roku udelil trnavský arcibiskup Ján Orosch cenu "Ruža sv. Alžbety" premiantom, ktorí dokázali vo svojom živote naplniť vieru skutkami lásky ako svätica, ktorej meno táto cena nosí. Tento rok cenu za charitatívnu činnosť, starostlivosť o trpiacich a horlivosť v službách Cirkvi získali: Marta Jalovcová za službu organistky v katedrále, ktorú vykonáva nepretržite od roku 1956; Emília Barníková za nasledovanie sv. Alžbety v sociálnej oblasti mnohoročnou starostlivosťou o chlapca na vozíčku; Antónia Hlatká za službu pre kostol v Hrádku a pomoc chorým v obci; Mária Gajdoštínová za roky práce ekonómky na Cirkevnej základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Seredi. Cenu získal i Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave za obohacovanie bohoslužieb v Bazilike sv. Mikuláša spevom i hudbou. 

 Galéria