ste tu: Doc. Ing. Fedor Svatý CSc.

Doc. Ing. Fedor Svatý CSc.


Doc. Ing. Fedor Svatý CSc., narodený 1. 10. 1929 v Trnave, absolvent Fakulty architektúry a pozemného stavebníctva SVŠT v Bratislave. V rokoch 1952-1962 pôsobil ako projektant a statik. Od roku 1962 je profesorom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Hru na klavír študoval súkromne u koncertného majstra Františka Kontscha. V zbore účinkoval už za života M. Schneidera - Trnavského ako spevák - basista a príležitostne aj dirigoval. Od roku 1985 do roku 1995 pôsobil ako organista (po smrti J. Nagya) a od roku 1993 aj ako umelecký vedúci chóru a podstatným spôsobom ovplyvnil umeleckú úroveň telesa. Svoje účinkovanie v spolku ukončil 9. 7. 1995.

 

naspäť