ste tu: Ladislav Vymazal

Ladislav Vymazal


Ladislav VymazalLadislav Vymazal sa narodil 30. septembra 1935 v Trnave. V roku 1955 absolvoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú v Bratislave. Až do odchodu do dôchodku pracoval v rôznych funkciách v rezorte telekomunikácií v Bratislave a Trnave. Základné hudobné vzdelanie získal absolvovaním Hudobnej školy v Trnave v hre na husle. Od roku 1949 účinkoval v spolku ako huslista, violista a príležitostne aj ako spevák. Jeho umelecký rast bol formovaný vplyvom M. Schneidra-Trnavského. V roku 1980 bol zvolený za tajomníka spolku a od tej doby je aj regenschorim.

 

 

naspäť