ste tu: Veľká noc 2018 - M. Schneider-Trnavský - Slovenská omša

Veľká noc 2018 - M. Schneider-Trnavský - Slovenská omša


Vážení priaznivci,

 

na Veľkonočnú nedeľu, 1. 4. 2018, počas svätej omše o 9:00 v BAzilike sv. Mikuláša uvedie náš spolok v obnovenej premiére

diela Mikuláša Schneidera - Trnavského: Slovenskú omšu zloženú na námet Cantus Catholici (1655) a veľkonočné ofertórium

Regina coeli.

 

Prajeme Vám požehnané sviatky umučenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.