ste tu: Cena mesta Trnava

Cena mesta Trnava


Vážení priaznivci,

v nedeľu, 3. 3. 2019 prevzal náš dirigent Daniele Ruzzier z rúk primátora mesta Trnava JUDr. Petra Bročku LL.M., Cenu mesta Trnava pre Rímsko katolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša pri príležitosti 180. výročia založenia a za prezentáciu diel Mikuláša Schneidera - Trnavského.

Je to pre nás veľká a pocta a súčasne záväzok, aby sme aj naďalej pokračovali v tejto práci a odovzdali tak ďalším generáciám túto vzácnu a na Slovensku ojedinelú tradíciu.

Preto hľadáme nových talentovaných členov do všetkých hlasových skupín (soprán, alt, tenor, bas) a do orchestra (sláčikové a dychové nástroje). Takže nás smelo kontaktujte. Kontaktné osoby: dirigent, p. Daniele Ruzzier, alebo tajomník spolku, p. Ladislav Vymazal, e-mail: info@cirkevnahudba.sk alebo do súkromnej správy na profile https://www.facebook.com/cirkevnahudba/.

Ako ochutnávku toho čo robíme, Vám ponúkame videozáznam z účinkovania na slávnosti udeľovania ocenení mesta Trnava.

 

Tešíme sa na Vás. 

www.youtube.com/watch