ste tu: Koncertné Vianoce 2019 v Trnave obohatia Schneiderovci a ich hostia – Warchalovci a Magnificat

Koncertné Vianoce 2019 v Trnave obohatia Schneiderovci a ich hostia – Warchalovci a Magnificat


 
 
Atmosféru tohoročných Vianoc umocní Vianočný koncert, ktorý pripravil trnavský Rímsko-katolícky Cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša (RKCHS) známy aj ako Schneiderovci. Popri Speváckom zbore M@gnificat z Bratislavy, bude koncertným partnerom aj chýrny Komorný orchester Bohdana Warchala. Sopránové sólo bude spievať Lucia Kubeková, sóĺistka SND.
Koncert zaznie v nedeľu 29. 12. 2019 o 16. hodine v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. 
Program naplnia diela motivované atmosférou Vianoc, širokej verejnosti mnohé aj menej známe. Dominatou koncertu bude dielo súčasného slovenského skladateľa Mariána Kittnera Slovenská omša Vianočná v spoločnom naštudovaní. Je to novodobé vokálno-inštrumentálne malebné dielo. Je inšpirované motívmi slovenského vianočného folklóru z regiónov Slovenska, aj s tajomnými  zvukmi fujary v úvode a závere. Premiéru malo v uplynulých Vianociach pred rokom, v Kostole Narodenia Panny Márie na Dlhých dieloch v Bratislave. Odznelo v podaní komorného orchestra inštrumentalistov Slovenskej filharmónie, Slovenského národného divadla a domáceho speváckeho zboru Magnificat. 
Predstavujeme interpretov tohoročného Vianočnného koncertu v Trnave. Jeho hosťami sú hudobnej verejnosti dobre známe telesá a osobnosti: 
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala vznikol v roku 1960 na pôde SF. Bohdan Warchal, vynikajúci huslista sliezskeho pôvodu, bol spoluzakladateľom orchestra, ktorý patril, a dodnes patrí medzi najpopulárnejše súbory v oblasti klasickej hudby na Slovensku. Hral na špičkových festivaloch na renomovaných svetových pódiách. Bol najmä interpretom hudby baroka, ale aj hudby 19. a 20. storočia. Orchester spolupracoval s mnohými prominentnými interpretmi, nahral viac ako 100 hudobných titulov. Bohdan Warchal viedol orchester počas 40 rokov. U umeleckým vedúcim orchestra je od roku 2001 Ewald Danel. Repertoárové ťažisko omladeného orchestra sa v súčasnosti spája aj s romantizmom a hudbou 20. storočia.   
Spevácky zbor Magnificat v tomto roku získal na medzinárodnej súťaži speváckych zborov vo Vlachovom Březí v Českej republike ocenenie „Absolútny víťaz“. Jeho stálym pôsobiskom je kostol Nardenia Panny Márie na Dlhých Dieloch v Bratislave.  Zbor vystupuje na domácich aj zahraničných hudobných podujatiach. Často spolupracuje s Mucha Quartet, aj so sólistami a členmi Slovenskej Filharmónie a SND v Bratislave. Dirigentom zboru je Marian Kittner, autor uvádzanej Slovenskej omše Vianočnej. Je organistom vo farskom kostole Nardenia Panny Márie na Dlhých Dieloch v Bratislave. Ako hudobný skladateľ a aranžér sa angažuje v rôznych domácich aj zahraničíných projektoch. Cez päť sezón aranžoval skladby v projekte Vianoce v Bratislave. Spolupracoval aj so špičkovými sólovými spevákmi SND. V roku 2017 sa autorsky uviedol s cyklom skladieb pre komorný orchester v divadelnom projekte Hutterer unterwegs v Rakúsku, ktorý sa s veľkým úspechom uvádzal aj v Kanade. 
Organizátorom Vianočného koncertu 2019 je domáci RKCHS / Schneidrovci. Spolok si v predchádzajúcom roku 2018 pripomenul 180-te výročie od svojho založenia a trvania jeho nepretržilej činnosti. T.r. bol ocenený Cenou mesta Trnava za rozvoj kultúry. Jubileum oslávil slávnostným koncertom v Katedrále sv Jána Krstiteľa aj so svojimi hosťujúcimi telesami – zbormi Technik Akademik, Cantica Sacra Tyrnaviae, členmi orchestra SND, sólistami SND v naštudovaní domáceho dirigenta Daniele Ruzziera a dirigenta SND Pavla Procházku. Nahrávku odvysielala aj RTVS. 
Všetkým čitateľom Noviniek z radnice a milovníkom vianočnej hudby želáme Vianoce plné dobrej hudby! 

Koncert sa uskutoční s podporou Mesta Trnava. 

 

 

Štefan Zachar, RKCHS / Schneidrovci