ste tu: SRDEČNE VÁS POZÝVAME MEDZI NÁS

SRDEČNE VÁS POZÝVAME MEDZI NÁS


 

Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave o.z.
HĽADÁ NOVÝCH ČLENOV
- SPEVÁKOV do všetkých hlasových skupín (soprán, alt, tenor, bas)
- HUDOBNÍKOV do orchestra (sláčikové a dychové nástroje)
Kontakt: dirigent Daniele Ruzzier
e-mail: danieleruzzier@gmail.com
Skúška každý piatok o 18:45 v hudobnej miestosti v budove fary Trnava - mesto.