ste tu: Kvetná nedeľa 2021

Kvetná nedeľa 2021


Kvetná nedeľa 

 

Prežívame týždeň, ktorý sa nazýva Veľký alebo Svätý týždeň. V celej Cirkvi je Veľký týždeň najslávnejším týždňom liturgického roka. Názov Veľký alebo Svätý dostal preto, že v ňom Kristus uskutočnil najväčšie tajomstvo spojené s vykúpením človeka: Kristus Pán dobrovoľne prijal kríž, zomrel na kríži a slávne vstal z mŕtvych.
Na začiatku Veľkého týždňa máme Kvetnú nedeľu, počas ktorej si pripomíname slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema. O tejto udalosti píšu všetci štyria evanjelisti, čo hovorí o jej veľkom význame. Aby splnil proroctvo Zachariáša, sadá na oslicu a v slávnostnom sprievode vstupuje do Jeruzalema. Prítomný dav ho víta ako kráľa a na cestu hádže halúzky.
Táto nedeľa nám teda ponúka dva pohľady na veľkonočné tajomstvo: Kristus, náš Kráľ, ktorého Duch Svätý pomazal za večného kňaza a kráľa všetkých svetov, vystupuje do Jeruzalema, aby sa obetoval za nás na dreve kríža.
Kňaz si v túto nedeľu neoblieka fialové, ale červené rúcho. Táto farba má charakter víťazstva, triumfu. Kristus vstupuje do svätého mesta ako jeho Kráľ a Pán a dostáva od obyvateľov Jeruzalema poctu.
Názov Kvetná nedeľa súvisí s kvetmi, ktorými vítali obyvatelia Jeruzalema Ježiša pri jeho vstupe do Jeruzalema. Iný výklad hovorí, že názov Kvetná nedeľa pochádza od toho, že v prírode, ktorá sa prebúdza zo zimného spánku, sa objavujú prvé kvietky.
Najstaršiu zachovanú zmienku o procesii na Kvetnú nedeľu máme z konca IV. storočia v diele "Púť Silvie Etérie". Tu sa opisuje zhromaždenie kresťanov na Olivovej hore, kde títo kresťania spievali, čítali z Písma Svätého a prednášali modlitby. Okolo piatej hodiny sa prečítalo Evanjelium o Ježišovom vstupe do Jeruzalema a potom v sprievode išli do mesta. Autor v tomto diele veľmi vyzdvihuje účasť detí. Staršie idú samé a maličké deti držia rodičia v náručí. Biskup predstavoval Ježiša a veriaci držali v rukách palmové a olivové ratolesti.