ste tu: So zármutkom oznamujeme...

So zármutkom oznamujeme...


 

 

S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že dnes ráno si Pán vo veku 92 rokov povolal k sebe nášho dlhoročného člena , dirigenta, umeleckého vedúceho, organistu, speváka, vynikajúceho človeka a mimoriadnu osobnosť, Doc. Ing. Fedora Svatého CSc.

Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti!
 

Doc. Ing. Fedor Svatý CSc., sa narodil v Trnave v roku 1929, bol absolventom Fakulty architektúry a pozemného stavebníctva SVŠT v Bratislave. V rokoch 1952-1962 pôsobil ako projektant a statik. Od roku 1962 bol profesorom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Hru na klavír študoval súkromne u koncertného majstra Františka Kontscha. V zbore účinkoval už za života M. Schneidera - Trnavského ako spevák - basista a príležitostne aj dirigoval. Od roku 1985 do roku 1995 pôsobil ako organista (po smrti J. Nagya) a od roku 1993 aj ako umelecký vedúci chóru a podstatným spôsobom ovplyvnil umeleckú úroveň telesa. Svoje účinkovanie v spolku ukončil v roku 1995.