Hľadáme nových členov - spevákov a hudobníkov

Členovia Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku

svätého Mikuláša hľadajú nových  spevákov a hudobníkov 

- u spevákov požadujeme okrem hlasového fondu,

  aj schopnosť dobrej orientácie v notovej osnove  

- u hudobníkov požadujeme rutinné ovládanie

   hudobného nástroja.

Prázdniny 2012

Vážení priaznivci, poslucháči a priatelia

Rímsko - katolícky cirkevný hudobný spolok počas letných prázdnin nebude účinkovať. 
 Po prázdninách sa stretneme opäť v nedeľu, 02.09.2012 na latinskej svätej omši o 9:00 

v Bazilike sv. Mikuláša.

Prajeme vám všetkým oddychu plné, požehnané prázdniny a dovolenky

NOC KOSTOLOV 2012

Srdečne Vás pozývame: 

 

Noc kostolov 2012